Jesteś tutaj

Silosy z blachy falistej

Silosy wykonane są z blachy falistej zapewniającej zdecydowanie sztywniejszą, a tym samym bardziej wytrzymałą na wszelkiego typu odkształcenia konstrukcję. Dodatkową zaletą zastosowania blachy falistej w części walcowej silosów jest załamywanie promieni słonecznych, zapobiegające nadmiernemu nagrzewaniu się przechowywanych materiałów w okresie letnim.Silosy wykonywane są z blachy z powłoką 350Zn, a pozostałe wszelkie elementy konstrukcyjne są cynkowane ogniowo, co gwarantuje długą żywotność. Idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwia zsyp magazynowanych produktów.

Ściany boczne silosów, zwane również płaszczem bądź pobocznicą, składają się z pasów pofalowanej blachy ocynkowanej (carg) o grubościach od 1 do 1,5 mm. Na płaszcz składają się pasy blachy o wysokości 0,94 m. W pierwszej cardze standardowo zamontowane jest okienko rewizyjne.

Dach silosu ma kształt stożka o nachyleniu 30° i wykonany jest z blachy gładkiej, o grubości 1 mm, co eliminuje gromadzenie się wody lub śniegu na dachu. Każdy silos posiada standardowy wylot o średnicy 440 mm gwarantujący możliwość podłączenia podajników ślimakowych, spiralnych bądź łańcuchowo – krążkowych, produkcji krajowej jak i zagranicznej.

Lej ma kształt stożka o nachyleniu 60° i wykonany jest blachy gładkiej, o grubości od 1,25 do 2 mm, co pozwala uzyskać bezproblemowy zsyp magazynowanego materiału. Silos zaopatrzony jest w okienka rewizyjne oraz opcjonalnie właz w części dolnej leja, umożliwiające bezpieczną kontrolę czystości i stanu technicznego pustego silosu.

Na życzenie klienta istnieje możliwość doposażenia silosu między innymi w dodatkowe okna rewizyjne, zsyp boczny oraz właz inspekcyjny. Do wyboru oferujemy również sposób napełniania – mechaniczny bądź pneumatyczny.

Wszystkie elementy uszczelniane są szczeliwem niepowodującym utlenienia warstwy antykorozyjnej.

Dla bezpieczeństwa i dużej stabilności silosu osadzony jest na płycie fundamentowej za pomocą kotew. Informacje dotyczące fundamentów .

Silos został  zaprojektowany przez konstruktorów i specjalistów z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod modelowania CAD 3D w systemie SolidWorks. Na podstawie modeli CAD3D opracowano dokumentację konstrukcyjną 2D. Przeprowadzono także obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów skończonych (MES). Silosy obliczono zgodnie z normami. Spełniają wymagania w zakresie obciążeń od wiatru dla I i II strefy wiatrowej w Polsce oraz dla obciążeń charakterystycznych śniegiem na grunt do wysokości 1,9 kN/m2. Projekt silosów jest projektem typowym, powtarzalnym. Zaprojektowane silosy cechują się najwyższą jakością, wysoką wytrzymałością i dokładnością wykonania.

Silos firmy Polnet przeznaczone są do magazynowania pasz sypkich i granulatów w warunkach zewnętrznych. Może on być używany jako urządzenia pojedyncze bądź jako jeden z członów baterii silosów.

Silosy dopuszczone są do składowania materiałów sypkich o ciężarze jednostkowym nieprzekraczającym 8 kN/m³, takich jak (zgodnie z normą PN-EN 1991-4:2006 zał. E):

  • mieszanka paszy dla zwierząt,
  • granulowana pasza dla zwierząt,
  • jęczmień,
  • kukurydza,
  • ziarno sojowe,
  • burak cukrowy granulowany.

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa

 

 

tel: + 48 61 657 67 00
fax: +48 61 657 67 67

 

ul. Sowia 13 B
62-080 Tarnowo Podgórne

 

 office-anti-bot-bit@polnet.pl

Dział silosów zbożowych i paszowych

 

Elwira Wielechowska

 

+48 608 068 870, +48 532 415 847

 

e.wielechowska-anti-bot-bit@polnet.pl